with us you will train a horse of your dreams

* * *

z nami wyszkolisz konia swoich marzeń

SZKOLENIA AKADEMII JEŹDZIECKIEJ JNBT - JNBT HORSEMANSHIP ACADEMY COURSES

REGULAMIN

Regulamin korzystania ze szkoleń Akademii JNBT Online

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Warunkiem każdorazowego korzystania ze szkoleń Akademii JNBT Online jest akceptacja poniższego regulaminu. Rezerwacjia uczestnictwa w którymkolwiek ze szkoleń Akademii JNBT Online jest jednocześnie akceptacją poniższego regulaminu.

§2

Podmiotem prowadzącym szkolenia Akademii JNBT Online jest JNBT Andrzej Makacewicz zwany dalej Akademią JNBT.

II – RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej jaką są szkolenia Akademii JNBT Online.

§2

Akademia JNBT ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania  lub wycofywania szkoleń a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

III – WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Ze szkoleń  mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku szkoleń darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku szkoleń płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2

Szkolenia płatne są dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Akademii.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej Akademii JNBT w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Akademia JNBT  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku stosowania prezentowanych metod szkoleniowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość łączy internetowych (niezbędnych do niezakłóconego korzystania za szkoleń Akademii JNBT Online) po stronie Użytkownika.

§6

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów za pomocą emaili oraz telefonicznie. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§7

Płatności za szkolenia on-line realizowane są przez system płatności PayU www.payu.pl za pośrednictwem sklepu www.jnshop.pl  lub w formie bezpośrednich wpłat na konto JNBT Productions s.c. nr rachunku 09 1140 2004 0000 3202 8050 6352 z dopiskiem nazwy i terminu szkolenia.

§8

Wszystkie  ceny oferowanych szkoleń, są cenami brutto.

IV – REJESTRACJA

§1

Po wyborze szkolenia i jego opłaceniu otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej z linku instalacji Użytkownik otrzymuje dostęp do sesji szkoleniowej o wyznaczonej dla sesji godzinie.

§2

Akademia JNBT zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§3

W przypadku naruszenia  niniejszego regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Akademii JNBT.

§4

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania ze szkoleń Akademii JNBT Online.

V – GWARANCJA I REKLAMACJA

§1

Wszelkie sugestie dotyczące szkoleń należy zgłaszać mailowo na adres kursyonline@jnbt.pl

§2

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis Akademii nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje Internetowych transakcji bankowych.

§3

W przypadku kupna i rozpoczęcia szkolenia on-line uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§4

Opłata podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku gdy szkolenie nie zostało rozpoczęte.

VI- ZASADY PŁATNOŚCI

§1

Płatność Użytkowników za szkolenia odbywa się poprzez sklep www.jnshop.pl i jest obsługiwana przez firmę: PayU S.A.

§2

Dostęp do szkoleń następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank.

VII  – KWESTIE TECHNICZNE

§1

Akademia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Akademii.

§3

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych w trakcie sesji szkoleniowych.

VIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§1

Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego linku aktywacyjnego.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Akademia może zablokować dostęp uczestnikowi poprzez panel administracyjny.

IX – PRAWA AUTORSKIE

§1

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści zawartych w szkoleniach Akademii JNBT Online są własnością JNBT Andrzej Makacewicz. Koncepcje, techniki i pomysły przedstawione w każdym szkoleniu są poufnymi i zastrzeżonymi informacjami JNBT. Są one ujawniane wyłącznie w celach szkoleniowych. Sesji szkoleniowych nie wolno nagrywać ani kopiować ani  wykorzystywać w innym celu niż na własny użytek lub za pośrednictwem JNBT lub za jego wyraźną pisemną zgodą. Przystępując do szkolenia po przeczytaniu niniejszego powiadomienia, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków .

§2

Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści znajdujących się na portlau stanowi naruszenie prawa autorskiego.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.